Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

CoughAssist - hostmaskin

För vem?


Hostmaskin CoughAssist kan förskrivas till

  • person som har risk för sekretstagnation pga nedsatt hostfunktion

Mål med hjälpmedlet


  • Transportera upp sekret från luftvägarna
  • Förhindra atelektas (minskad lungvolym)
  • Förhindra återkommande lunginflammationer

Förskrivare


Läkare. Utprovning och inträning görs oftast av sjukgymnast.

Antal


Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enligt förskrivingsprocessen.

Kriterier


Nedsatt hostfunktion. CoughAssist kan var aktuell att prova om Peak Cough Flow (PCF) < 160 l/min då det föreligger risk för respiratoriska kompliktioner såsom sekretstagnation, nedsatt syresaturation och lunginflammation.

CoughAssist är inte lämplig för personer med nedsatt medvetande, pneumothorax, mediastinal förskjutning, lungemfysem, lungcancer, tuberkolos, KOL, lungfibros eller som är medvetslösa. Det finns flera sjukdomstillstånd som innebär att behandling med CoughAssist inte är lämplig.

Isokoder


040321 Utrustning för att suga sekret och/eller slem ut ur lungorna

Sortiment


CoughAssist
 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kontakt

Kontakta den enhet som ansvarar för behandlingen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service