Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Pneumatisk undertrycksbehandling

För vem?


För personer med

  • stora sår och vävnadsdefekter.
  • öppna sår där primär slutning inte är möjlig t ex öppen buk, öppna frakturer.
  • övriga svårläkta sår såsom trycksår och bensår där konventionell behandling inte ger önskad effekt.

Mål med hjälpmedlet


Att främja sårläkning genom att minska ödem och ta hand om utsöndrad sårvätska.

Att bildandet av granulationsvävnad inför kirurgisk slutning/transplantation.

Förskrivare


Läkare.

Antal


Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning


Personer med svårläkta sår skall följas upp kontinuerligt av förskrivaren.

Isokoder


044900 Sårvårdsbehandling

Sortiment


Pneumatisk undertrycksbehandling

Läs mer


Fakta

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service