Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Infusionspump

För vem?


För personer som har behov av att på ett kontrollerat sätt tillföra en infusionslösning eller ett läkemedel där traditionellt dropp inte fungerar.

Mål med hjälpmedlet


Möjliggöra behandling genom att tillgodose tillförsel av infusionslösning eller läkemedel på ett säkert sätt.

Förskrivare


Läkare.

Antal


Flera infusionspumpar kan förskrivas om det finns behov av tillförsel av flera infusioner samtidigt.

Uppföljning


Uppföljning skall ske kontinuerligt då förutsättningarna och behoven kan förändras snabbt.

Isokoder


04 19 24 Infusionspump

Sortiment


Sortiment Infusionspumpar

Läs mer


 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service