Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

UVB-behandling

För vem?


För personer med psoriasis, eksem och klåda eller annan hudsjukdom med så stor svårighetsgrad att specialistinsatser krävs och där en specialistläkare bedömt att ljusbehandling i hemmet är lämplig.

Mål med hjälpmedlet


  • Lindra besvär
  • Läka ut hudförändringar

Förskrivare


Specialistläkare inom hud.

Kriterier


Hudbesvären skall vara av sådan karaktär att enbart utvärtes behandling inte har fullgod effekt.

Var observant på att det finns flera kontraindicerande faktorer för att förskriva UVB-behandling.

Eget ansvar


Under pågående behandling skall patienten följa överenskommet ljusbehandlingsschema som medtages vid uppföljningsbesök.

Personen ansvarar för att utrustningen inte används av annan person i hemmet då UVB-ljusbehandling inte är det samma som vanligt solarium!

Antal


Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning sker på respektive hudmottagning av förskrivande läkare efter avslutad bedhandling.

Isokoder


04 09 03 SUP- och UVB-ljuslampor

Sortiment


UVB-ljuslampor

Läs mer


 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service