Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Inhalator

För vem?


Inhalator kan förskrivas till person med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte kan få i sig medicin i spray- eller pulverform.

Mål med hjälpmedlet


Minska andningsbesvär både akut och mer långsiktigt.

Förskrivare


Läkare.

Antal


Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enligt förskrivingsprocessen.

Isokoder


040306 Inhalator

Sortiment


Inhalatorer

Läs mer


Fakta: Astma hos barn

Övrig information


Från och med 1 maj 2017 kan inhalator inte längre förskrivas på hjälpmedelskort. Inhalator skall senast vid detta datum beställas genom hjälpmedelscentralen. Det är möjligt att redan nu beställa inhalator genom HMC vilket vi rekommenderar eftersom dessa då kommer att återanvändas. Förskrivande enhet debiteras en månadskostnad på samma sätt som för övriga hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kontakt

Kontakta den enhet som ansvarar för behandlingen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2018-04-27
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service