Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Egenavgifter och bidrag

De flesta hjälpmedel som förskrivs är helt avgiftsfria för personen som har behov av dessa. För vissa hjälpmedel ansvarar personen själv för en del av kostnaden i form av avgift eller bidrag enligt nedan.

För de behandlingshjälpmedel, som är lindrande eller kompenserande, där ett hyresbelopp per månad tas ut finns ett särskilt högkostnadsskydd på 1800 kronor per 12-månaders period.

Egenavgiften eller månadshyra faktureras från landstinget.

 

Hörsel

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler
Hörapparat 0 kr < 20 år  
Hörapparat/ljudstimulerare 500 kr > 20 år Bidrag ges per ordinationstillfälle.

 

Syn

Område Bidrag Målgrupp Speciella regler
Glasögon kategori I* Max 800 kr < 8 år

Bidrag ges per ordinationstillfälle. Barn som behöver glasögon.

Särskilda regler finns.

Bidrag till glasögon eller kontaktlinser* Max 800 kr  8 år < 19 år

Bidrag ges en gång per 12 mån.

Särskilda regler finns.

Tandemcykel Max 5000 kr Vuxna med synskadade Cykeln tillfaller brukaren. Service och reparationer bekostas av brukaren.
Tandemcykel Bidrag ges med belopp som överstiger 5000 kr Barn med synskada

* Bidraget dras av på kostnaden för glasögonen. Optikern/glasögonbutiken registrerar bidraget i webSESAM och skickar orginalrecept/kvitto och faktura till:
Region Jönköpings län
Fakturaenheten
Box 1024
551 11 Jönköping

Rörelse

Område Bidrag Målgrupp Speciella regler
Bilanpassning Max 3/4 basbelopp Personer med speciella behov som ej ingår i FK:s regler för bilstöd Se särkskilda regler länk
Trehjulig cykel 500 kr (egenavgift) < 20 år eller t o m 20" hjulstorlek Avgift per cykel. Cykeln ägs av huvudmannen och skall lämnas tillbaka när den ej längre används.
Trehjulig cykel 50% av cykelns inköpspris, inkl tillbehör inkl moms > 20 år eller > 20" hjulstorlek Cykeln tillfaller brukaren. Service och reparationer bekostas av brukaren.
Däck och slang till drivhjul på manuell rullstol Eget ansvar Person med manuell rullstol Personen rekommenderas vända sig till konsument marknaden. HMC erbjuder byte till självkostnadspris.

 

Träning, vård och behandling

Område Avgift Målgrupp Speciella regler
CPAP 150 kr/mån Personer med obstruktivt sömnapnésyndrom *
Kompressionsstrumpa, standard** 170 kr/ uttag Se särskilda regler Bidrag ges till max 4 eller 8 par/år beroende på kompresions-grad
Kompressionsstrumpa, måttbeställd 240 kr/ uttag
Kompressionsutrustning 150 kr/mån Se särskilda regler *
UVB-lampa 150 kr/mån   *
TENS 150 kr/mån Smärtlindring  
300 kr/tillfälle Smärtlindring vid förlossning/graviditet  

*   Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1.800 kr per 12-månaders period.
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln och är egenansvar.

 

Hårersättning

Område Bidrag Målgrupp Speciella regler
Peruker Max 5000 kr inkl moms/år Se särskilda regler Dock max 2 per år
Lösögonfransar
Tatuering av ögonbryn Max 5000 kr per 5-årsperiod Korrigering kan ske en gång inom en 5-årsperiod, därefter krävs ny förskrivning.

 

Ortopediska skor

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler
Ortopediska skor, stövlar och kängor 50% av totalpris, max 500 kr < 20 år Bidrag lämnas till max 4 par per år
Ortopediska skor 50% av totalpris, max 900 kr > 20 år
Ortopediska kängor och stövlar 50% av totalpris, max 1000 kr > 20 år
Skoändringar 100 kr/sko   Bidrag lämnas till max 4 ändringar per år
RA-toffel 50% av totalpris, max 600 kr   Bidrag lämnas till max 4 par per år

Egenavgift för skor är inte högkostnadsgrundande.

Ortoser

Område Egenavgift Målgrupp Speciella regler
Ortos, nack, hals och bål 200 kr per utprovad ortos * > 20 år Se särskilda regler
Ortos, övre och nedre 200 kr per utprovad ortos * > 20 år Se särskilda regler
Ortos, tumme 100 kr per utprovad ortos * > 20 år
Ortos, fingrar 100 kr per utprovad ortos * > 20 år
Ortos 0 kr < 20 år

* Endast en egenavgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl se särskilda regler.

Egenavgift tas ut även för inneliggande patienter om hjälpmedlet tas med vid utskrivning. Avgift för ortoser är inte högkostnadsgrundande.
Läs mer: Prislista ortoser

Livsmedel för medicinska ändamål

Ett uttag ska täcka näring för en månads behov.

Område

Egenavgift/ bidrag (B)

Målgrupp

Speciella regler

Samtliga livsmedel för medicinska ändamål

120 kr/uttag

< 16 år

 

Näringstillskott och sondnäring (enteral nutrition)

 

 

1970 kr/uttag (1)

> 16 år

Helnutrition
= mer än 90% av energibehovet

985 kr /uttag (1)

> 16 år

Halvnutrition
= 50 - 90% av energibehovet

394 kr/uttag (1)

> 16 år

Tilläggsnutrition = mindre än 50% av energibehovet

Proteinreducerade livsmedel

300 kr/uttag

16-19 år

 

50% av verklig kostnad

>19 år

 

Livsmedel för spannmålsallergi

300 kr/uttag

16-19 år

 

50% av verklig kostnad

>19 år

 

Livmedel vid medfödda metabola sjukdomar

300 kr/uttag

16-19 år

 

50% av verklig kostnad

>19 år

 

Glutenfria livsmedel

90 kr/mån (B) (2)

2 - 5 år

Diagnos celiaki ska vara verifierad med biopsi eller celiakispecifika antikroppar
160 kr/mån (B) (2) 6 - 9 år
200 kr/mån (B) (2) 10 - 13 år
250 kr/mån (B) (2) 14 - 19 år

(1) Avgiften baseras på konsumentverkets beräknade matkostnad per månad för kvinnor över 75 år och uppdateras med index.
(2) Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp och uppdateras med index. Bidraget betalas ut per kvartal i förväg.
(3)Dietist med delegation från verksamhetschef barnklinik/barnmottagning
(4) Sjuksköterska med erfordelig kunskap om nutrtion

MER INFORMATION

Om du har frågor om avgifter kontakta din förskrivare eller den mottagning där du fått dina hjälpmedel. Om du har fått faktura på en egenavgift finns det kontaktuppgifter på fakturan.

Uppdaterad: 2019-02-01
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service