Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Dubbelförskrivning

Landstinget ansvarar för att tillgodose behov av hjälpmedel för att personer med funktionsnedsättningar ska klara sina vardagliga aktiviteter i det egna boendet och närmiljön. Grundprincipen är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas för att tillgodose samma behov. Särskilda skäl kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Grundregeln är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas för att tillgodose samma behov. Dubbelutrustning kan endast ske i undantagsfall om hjälpmedlen är skrymmande och inte går att ta med i personbil.

Förskrivning av två hjälpmedel för samma behov kan ske om hjälpmedlen är skrymmande och inte går att ta med i personbil

  • till barn under 20 år som har två vårdnadshavare och bor växelvis hos dessa regelbundet vid minst 4 tillfällen per månad
  • till person som har beslut om växelboende och bor regelbundet i olika bostäder vid minst 4 tillfällen per månad
  • om behov av hjälpmedlet finns både i hemmet och på skola/fritids eller motsvarande för att upprätthålla funktionen hos brukaren eller motverka försämring.

Förskrivning av två hjälpmedel för samma behov kan ske om hjälpmedlen är skrymmande/fast monterade och inte går att flytta

  • om bostaden har två våningar och/eller nivåskillnad till markplan och hjälpmedlet inte kan tas emellan planen

Två hjälpmedel/tillbehör av samma typ kan inte förskrivas

  • för att undvika nedsmutsning eller motsvarande ex olika hjälpmedel för att använda inom- respektive utomhus
  • för vistelse i fritidsbostad
  • för att användas i reserv om förskrivet hjälpmedel går sönder

Eget ansvar

I de fall en person vill ha mer än ett hjälpmedel och behovet inte täcks av ovanstående regler för dubbelförskrivning kan vederbörande erbjudas att hyra eller vissa fall köpa hjälpmedel med liknande hjälpmedel genom HMC. Förskrivaren skall förskriva även detta hjälpmedel.

MER INFORMATION

Audionommottagningarna

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010-242 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
010-243 33 00

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0100-244 74 90

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping
010-242 87 00

Hörselhabiliteringen

Hörselhabiliteringen
Länssjukhuset Ryhov, hus M4
551 85 Jönköping
010-242 52 65

Ortopedteknisk verksamhet

TeamOlmed
Pjäsgatan 2
553 05 Jönköping

TeamOlmed
Tingshuset Björkvägen 2
575 33 Eksjö

TeamOlmed
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
036-30 01 50 (gemensamt telefonnummer)

Syncentralen

Syncentralen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010 - 242 16 40

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenHjälpmedel på 1177 Vårdguiden
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service