Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kontakt

Bedömning tandvård
Folkhälsa och sjukvård,
Regionens hus

010-242 41 96, 010-242 41 81 eller 010-242 41 82

Kontaktperson för innehåll
Anna-Karin Wixe
E-post:
Tfn: 010-242 41 96

Kontaktperson för publicering
Ing-Marie Karlsson
E-post:
Tfn: 010-242 41 85

Om bedömning tandvård
 

Relaterad information

Utdrag ur ICF klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (word, nytt fönster)

Tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, Socialstyrelsen (nytt fönster) 

Blankett "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338), Socialstyrelsen (nytt fönster)

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Allmänna riktlinjer och administration

Information för vårdpersonal

Det nya tandvårdsstödet, 1177.se

Utskriftsvänlig version

Praktiska instruktioner för tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 

Uppdaterad: 2019-10-03
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion