Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Om Bedömning tandvård

Bedömning tandvård administrerar och bedömer tandvård enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler i Jönköpings län.

Bedömning tandvård skapades som administrativ enhet 1999 i samband med tandvårdsreformen avseende tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Organisatoriskt tillhör sektionen avdelningen för Folkhälsa och sjukvård, eftersom det ska vara neutralitet gentemot folktandvården och privata vårdgivare. 

Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet innefattar uppsökande verksamhet med munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Den uppsökande verksamheten ska upphandlas. Bedömning tandvård är upphandlande sektion för den "Uppsökande verksamheten". Både Folktandvården och privata tandläkare kan lämna anbud. Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling innefattar 13 grupper. Den tandvård som kan bli aktuell ska ha ett direkt samband med sjukdomstillståndet.

Från och med 1 januari 2013 administreras tredje steget i den tandvårdsreform som kom 2008, F-tandvård, det vill säga tandvård vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar. F-tandvården innefattar 11 grupper som kan få tandvård enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Sektionen ansvarar för listning av alla barn och ungdomar (0 - 22 år) i länet. Sektionen administrerar dessutom barntandvårdspeng till privata tandläkare.

Sektionen handlägger inkomna fakturor och bedömningsansökningar samt lämnar årligen en statistiskredovisning till Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakt

Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
Tfn: 010-241 00 00 (kontaktcenter)
E-post:
 

Uppdaterad: 2017-12-29
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion