Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information för dig som arbetar inom privat tandvård och folktandvårdsorganisationer, men även inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Tandvårdsstöd

Om man har långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, stort omvårdnadsbehov i dagliga livet eller behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling kan man ha rätt till tandvårdsstöd.

Stöden kan vara att få viss tandvård för samma kostnad som för sjukvård. Det är Region Jönköpings län som gör bedömning och fattar beslut om man är berättigad till något av stöden.

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Allmänna riktlinjer och administration

Kontakt

Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård
Regionens hus
Tfn: 010-242 41 96, 010-242 41 81 eller 010-242 41 82

Aktuellt

2018-12-21 Nu finns ett nytt nyhetsbrev "Aktuell information" nr 2/2018

Aktuell information - nyhetsbrev

2018-12-27  Uppdatering av praktiska instruktioner har gjorts enligt följande:
Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, grupp 4 rubrik "Vårdens omfattning", grupp 7 rubrik "Vårdens omfattning", grupp 15 rubrik "Personkrets", "Detta ersätts inte" samt "Bedömningsansökan"

Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet, under rubrik "Munhälsobedömning" samt "Nödvändig tandvård"

Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, under rubrik "Vårdens omfattning"

Allmänna riktlinjer och administration, under rubrik "Debiteringsprinciper vid landstingsfinansierad tandvård"

För utbyte i instruktionspärm används den utskriftsvänliga versionen.

Relaterad information

Om Bedömning tandvård

Tandvårdsstöd - översikt - informationsmaterial för vårdpersonal (powerpoint, nytt fönster)

Adresslista Beställarenheter (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-04-24
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion