Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Barn och ungas psykiska hälsa

Barn och ungas psykiska hälsa och stöd till dessa barn och ungdomar är en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och landsting. Genom FoUrum arbetar kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvårdens barn- och ungdomsverksamheter i nära samverkan för att samordna och förbättra utvecklingsarbetet för dessa barn och ungdomar.

Bland annat har länet investerat i en kombinationstjänst för just denna samverkan inom området barn och ungas psykiska hälsa. Länssamordnaren medverkar till att utveckla samverkan mellan berörda verksamheter för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Kontakt

Marie Rahlén Altermark
FoU-ledare

076-771 52 12

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling