Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Placerade barn och unga

En stor del av vårt arbete rör placerade barn och ungdomar. Områden som även utgör stor del av socialtjänstens arbete och är prioriterade i vårt län.

Länets arbete är också kopplat till den nationella satsningen på systematisk uppföljning av placerade barn.

Vi arbetar främst med:

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare

072-230 33 07

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling