Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Familjehemsvård

Familjehemsvård för barn och unga är den vanligaste formen av dygnet-runt vård i Sverige. Det är den vård som socialtjänsten ger genom att ett enskilt hem tar emot barn för vård och fostran.

Vi arbetar med att utveckla och skapa samverkan inom familjehemsvården i Jönköpings län. Det görs tillsammans med ett nätverk som består av representanter för familjehemsvården i kommunerna. Vi arrangerar också utbildningar och föreläsningar inom området.

I arbetet eftersträvar vi:

 • att barns behov tillgodoses i vården
 • ett förstärkt barnperspektiv
 • en ökad delaktighet för barn och föräldrar i vården
 • att vården är trygg och säker för barn
 • färre sammanbrott
 • att kommunerna har verktyg för att följa upp vården och därigenom få kunskap om vårdens kvalitet
   

FoUrum samordnar kommunernas samarbete kring:

 • läsmetoden Paired reading
 • bok- och spelpaket Letterbox Club
 • utbildning till familjehem
 • informationsmaterial till placerade barn
 • att stärka hälsa och utbildning hos placerade barn
 • riktlinjer för att förebygga, upptäcka och handlägga övergrepp, vanvård och sammanbrott inom familjehemsvården

Mer information

Familjehemsvård, SKL:s webbplats (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare

072-230 33 07

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling