Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

HVB-vård

Hem för vård och boende (HVB) är institutioner som drivs av kommuner, landsting eller av olika privata aktörer. FoUrum arbetar med att utveckla kommunernas arbete före, under och efter en institutionsplacering, och har det övergripande ansvaret för att förbättra vården. I vissa fall är vi också delaktiga som stöd vid handläggningen av ärenden.

I vårt arbete ingår bland annat att initiera nätverksträffar, så kallade HVB-träffar, i kommunerna. Genom träffarna höjs kvaliteten på de HVB-placeringar som genomförs. Vi arrangerar också utbildningar och föreläsningar inom området.

I arbetet eftersträvar vi:

  • att uppnå en god kvalitativ vård för klienten med ett tydligt vårdinnehåll och få behandlingssammanbrott
  • att HVB-vården ska leva upp till BBIC:s intentioner
  • att förbättra skolgången och hälsotillståndet för barn och ungdomar i HVB-vård

Upphandling av HVB-vården i Jönköpings län

Ett stort arbete inom området är samordningen av en upphandling av HVB-vården i länet. Det innebär att kommunerna tillsammans tar fram ett ramavtal med de hem för vård och boende som bäst uppfyller kvalitetskraven. Implementering görs med hjälp av FoUrum.

Samordningen görs på uppdrag av länets socialchefer och i arbetet tas också fram ett system för uppföljning.

Mer information

HVB-guiden (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Marie Rahlén Altermark
FoU-ledare

076-771 52 12

Uppdaterad: 2018-06-26
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling