Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Barn och vuxna spelar fotboll. Foto: Lisa Andersson.

Att vara familjehem

Det är roligt och spännande att ta emot ett barn i sitt hem. Det är ett stort ansvar men samtidigt mycket berikande och meningsfullt att få följa ett barn en bit på vägen i livet.

Som familjehem är er viktigaste uppgift att ta hand om barnet, stå för den dagliga omvårdnaden och tryggheten. Er uppgift är också att hålla kontakt och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet. Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj men ibland är det inte möjligt. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet kommer att stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.

Kontakt

036-10 54 44

Intresseanmälan

Formulär för intresseanmälan (extern webbplats, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling