Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Leksaker på hög.

Vem kan vara familjehem?

Ett familjehem är en vanlig familj, men med särskilt mycket engagemang, tid och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ni kan vara en liten eller stor familj, bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund. Eftersom barnen och ungdomarna är unika och har varierande behov behövs olika familjekonstellationer.

Som familjehem är det viktigaste att ni lever ett stabilt och ordnat liv där ni kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö.  En förutsättning är att ni har intresse av att arbeta med barn och ungdomar, samt att det finns både känslomässigt och fysiskt utrymme för ytterligare en familjemedlem.

Hur går det till?

Familjehemsresursen är en kommungemensam verksamhet i Jönköpings län. Vi rekryterar och utbildar familjer som vill vara familjehem med uppdrag för någon av kommunerna i länet. 

Kontakta oss på Familjehemsresursen så berättar vi vad det kan innebära att bli familjehem. Vanligtvis gör vi därefter ett hembesök då vi fortsätter att informera och svara på era frågor. Efter hembesöket bedömer vi, i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen. Vi kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner, som är i behov av ett familjehem. Vilken kommun det blir beror på var ni bor, vilket uppdrag som passar i just er familj samt era egna önskemål. Socialtjänsten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Kontakt

036-10 54 44

Intresseanmälan

Formulär för intresseanmälan (extern webbplats, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-09-12
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling