Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Barn leker i koja

Stöd till familjehem

Som familjehem har ni kontakt med en familjehemssekreterare/socialsekreterare som ni regelbundet träffar för vägledning, råd och stöd. Ni får också möjlighet att gå en grundutbildning som förbereder er inför ett familjehemsuppdrag.

Det utgår en ekonomisk ersättning som varierar beroende på barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet. Ersättningen består av ett arvode och en omkostnadsdel som baseras på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakt

036-10 54 44

Intresseanmälan

Formulär för intresseanmälan (extern webbplats, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-09-12
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling