Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Kompetensutveckling

En viktig del i vårt arbete gentemot kommunerna är att erbjuda kompetensutveckling inom de områden som efterfrågas. Här är nationella riktlinjer också avgörande för vad som ska fokuseras.

För närvarande satsar länet på kompetensutveckling inom området barn och unga:

  • ADAD
  • KOMET

Närd inte tärd - kompetensutveckling för barn- och ungdomshandläggare

Närd inte tärd var ett ESF-finansierat projekt för länets barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten som pågick i alla kommunerna i Jönköpings län under åren 2011-2013. Totalt omfattade satsningen ca 200 socialsekreterare i länet.

Bakgrunden till projektet var att många av länets kommuner hade svårt att upprätthålla kompetens och kontinuitet inom socialtjänstens barn- och ungdomsområde pga hög personalomsättning. Situationen var liknande i alla kommuner och därför gjordes en gemensam ansökan till Europeiska socialfonden som beviljades.

Slutredovisning av projektet Närd inte tärd, utan bilagor (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare

072-230 33 07

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling