Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Öppenvård

Öppenvård för barn och unga omfattar en rad olika verksamheter och behandlingsalternativ som socialtjänsten erbjuder utan att den unge permanent behöver flytta hemifrån. Det kan till exempel handla om att erbjuda en kontaktperson/-familj eller olika former av program inom öppenvården.

Inom området driver vi ett ständigt utvecklingsarbete och har också påbörjat en fördjupad samverkan med forskare. Syftet är både att utvärdera den befintliga verksamheten, men också att medverka till att fler evidensbaserade metoder används.

Kontakt

Marie Rahlén Altermark
FoU-ledare

076-771 52 12

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling