Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre är en nationell satsning för att förbättra vård och omsorg för sjuka äldre. Syftet är att utveckla vården och omsorgen för att den äldre ska kunna åldras i trygghet och med självbestämmande.

Genom nationella kvalitetsregister får kommunernas verksamheter underlag för sin kvalitetsutveckling och det egna förbättringsarbetet. I vårt län har vi formulerat ett mål om att kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård tillsammans bygger stödstrukturer för ett strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Målet konkretiseras i att vi ska:

  • införa ett preventivt arbetssätt
  • stödja ett strukturerat, systematiskt och standardiserat arbetssätt med hjälp av olika kvalitetsregister
  • stödja ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete utifrån olika kvalitetsregister
  • stödja en evidensbaserad praktik
  • stödja och utveckla samarbetet mellan länets kommuner och region

Organisationerna har olika förutsättningar och vårt arbete blir att erbjuda metoder och utbildningar så att det passar kommunernas verksamheter och behov. Målet är att denna investering blir en del av vardagens förbättringsarbete – nära chefer och personal som möter de äldre.

Mer information

Kvalitetsportal.se, SKL (extern webbplats, nytt fönster)

Hemsjukvård i Jönköpings län (nytt fönster)

Kontakt

Ann Lund
Teamchef äldre

072-525 84 05

Uppdaterad: 2017-10-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling