Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Ledarskapsakademien

Ledarskapsakademien vänder sig till länets chefer och ledare och arrangeras vår kurs- och konferensverksamhet, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Ledarskapsakademiens kurser kombinerar flexibel distansutbildning med regelbunden dialog med kursledare och kursdeltagare. Här varvas träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping med träffar ute på länets lärcentra och webbaserade föreläsningar.

Målet är att utveckla länets chefer och ledare till en grupp orädda och inspirerande chefer som kan leda grupper såväl som enskilda individer.

Ledarskapsakademien vill även verka för en gränsöverskridande dialog och samverkan mellan chefer inom olika kommuner och förvaltningar, för lärande och utveckling och mot ett mer hållbart ledarskap.

Kontakt

Eva Lindqvist
Kurssamordnare

036-10 20 28
072-519 45 02

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling