Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Publicerat inom Vuxna

Rapporter inom psykiatri

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning, 2015 (pdf, nytt fönster)

Kontinuerlig kunskapsförsörjning inom psykiatrin i Jönköpings län, 2015 (pdf, nytt fönster)

Hjärnkoll och Jönköpings län som kampanjlän, 2015 (pdf, nytt fönster) 

Rapporter inom återhämtningsinriktad psykiatri

En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län, delrapport för 2017 (pdf, nytt fönster)

En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län, en översikt (pdf, nytt fönster)

100 sätt att stödja återhämtning (pdf, nytt fönster)

Ett återhämtningsorienterat arbetssätt i Jönköpings län - erfarenheter från ett uppföljningsarbete, Högskolan Dalarna och Umeå universitet (pdf, nytt fönster)

Rapporter inom missbruk och beroende

Förebyggande insatser i familjer med missbruksproblem FIFA, slutrapport 2018 (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrda brukarrevisioner

Brukarstyrd brukarrevision Foraldrar till familjehemsplacerade barn, 2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrd brukarrevision av Mobila teamet, Jönköpings kommun, 2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrd brukarrevision av Bruksborg, Jönköpings kommun, 2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrd brukarrevision av Samtal prinsgårdens öppenvård, Jönköpings län, 2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrd brukarrevision av EoS Elektronik och Sysselsättning, Jönköpings kommun, 2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrd brukarrevision av sysselsättningsverksamheten Retur, Jönköpings kommun, 2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Beroendemottagningen Region Jönköpings län, 2016 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Mötesplats i Vaggeryds kommun, 2016-2017 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Resursenheterna i Jönköpings kommun, 2016 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Mini-Maria, Region Jönköpings län, 2016 (pdf, nytt fönster)

Brukarrevision av Vuxenteamets öppenvård, Tranås, 2016 (pdf, nytt fönster)

Rapporter inom arbete och delaktighet

Vägar till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning - en validering, 2015 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-04-11
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling