Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Arbete och delaktighet

Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden arbetar man med att stödja människors väg från utanförskap tillbaka till ett deltagande i samhällslivet.

Vårt arbete handlar om att synliggöra utanförskapets konsekvenser och att stödja kommunernas arbete med att integrera människor i samhällslivet.

Vi ska bidra till att öka kvaliteten i metoder och arbetssätt. Det gör vi till exempel genom att arrangera temadagar, utbildningar, skapa nätverk samt samla och sprida kunskap och erfarenheter, och göra dem lättillgängliga i verksamheterna.

Kontakt

Karin Fröderberg
FoU-ledare

070-293 69 70

Uppdaterad: 2018-08-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling