Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Missbruk och beroende

Vårt uppdrag är att stödja länets missbruks- och beroendevård med att implementera och utveckla metoder och arbetssätt i sin verksamhet. Detta görs på olika sätt, främst genom kompetensutveckling, uppföljning och metodstöd.

Nationella riktlinjer

Regionförbundet och FoUrum har också uppdraget att implementera de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen) inom missbruks- och beroendevård i länet.

Samverkan mellan kommuner och Region Jönköpings län

Enligt lagen om samverkan ska kommuner och landsting (regioner) ingå överenskommelser om samarbete när det gäller riskbruk, missbruk och beroende. Brukarorganisationer bör också ges möjlighet att ge synpunkter på innehållet.

I länet har gemensamma riktlinjer tagits fram, där rekommenderade metoder och arbetssätt som finns att tillgå beskrivs och hur de bör användas. Dokumentet bygger på nationella riktlinjer för missbruksvård, befintliga faktadokument och rutinbeskrivningar. Det förtydligar hur kommuner och regionens sjukvård ska samarbeta kring målgruppen.

Vi samordnar även arenor för länets verksamma, till exempel ett nätverk för kunskap och kompetensutveckling inom kvinnligt missbruk.

Uppdaterad: 2018-06-26
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling