Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Kompetensutveckling

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

FoUrum ger regelbundet en nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende som riktas till alla som i sitt arbete möter personer med dessa problem. För information om baskurserna hänvisar vi till Lärandekalendern, Kurs och konferens.

Vi utvecklar för närvarande en introduktionskurs för nyanställda medarbetare inom länets missbruksvård.

Rekommenderade metoder

Vi samordnar och erbjuder utbildning och stöd i de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer för svensk missbruks- och beroendevård. Utbildningarna genomförs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting.

Dessa metoder är: ASI, ADAD, AUDIT, DUDIT, Haschavvänjningsprogrammet, Motiverande samtal och Återfallsprevention.

Uppdaterad: 2018-06-26
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling