Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Brukarmedverkan

Flera initiativ har tagits för att skapa dialog mellan brukare, politiker och verksamma om hur brukarinflytandet kan stärkas. Det finns ett brukarråd som driver frågan i länet.

Brukarrådet i Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Brukarstyrda brukarrevisioner

För att öka brukarinflytandet i landets missbruks- och beroendevård har även så kallade brukarstyrda brukarrevisioner genomförts runt om i vårt län. Syftet är att belysa människors erfarenheter av vården.

Metoden bygger på att det är brukare själva som planerar, intervjuar och formulerar enkätfrågor.

Länet har två revisorsutbildare, som i sin tur är utbildade via SKL.

Publicerade brukarrevisioner (nytt fönster)

Kontakt

Isabell Mortensen
FoU-ledare

072-749 44 00

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling