Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

eHälsa

eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och e-tjänster.

eHälsa innebär att utveckla verksamheten med hjälp av digitala verktyg till stöd för personal, brukare, invånare och beslutsfattare.

Att den digitala kommunikationen är säker och att endast behöriga personer har tillgång till informationen, är en förutsättning både för den personal som ska ta del av informationen och för invånaren som ska kunna lita på att information och digitala verktyg hanteras på ett säkert sätt.

På uppdrag av kommunerna

Arbetet kring kommunal eHälsa leds på uppdrag av länets socialchefer av ett chefsnätverk med en representant per kommun tillsammans med en regional FoU-ledare.

eHälsa ingår i samhällets allmänna digitalisering och därmed också i regionens digitala agenda.

Kommunernas chefsnätverk inom eHälsa har beslutat att vi ska arbeta med tre gemensamma fokusområden för eHälsa. Dessa är:

Uppdaterad: 2018-03-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling