Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Informationsförsörjning

Att utbytet av information mellan huvudmän för vård och omsorg kan ske digitalt, snabbt och säkert  tryggar bästa möjliga vård, omsorg och insatser för kommunernas invånare. Ett bra IT-stöd för informationsutbyte för personal, inom och mellan vårdgivare och oberoende av tid och plats, är en viktig förutsättning för en effektiv vård och omsorg.

Exempel på informationsförsörjning är verktyg för sammanhållen journal så att vårdgivare med patientens tillstånd vid behov kan ta del av andra vårdgivares patientjournaler, att personalen ges möjlighet att arbeta mobilt och verktyg för läkemedelshantering.

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling