Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Trygghet, service och delaktighet i hemmet via digital teknik

Prognoser för framtiden pekar på ett större antal äldre än vad vård och omsorg har att hjälpa idag, samtidigt som en brist på omvårdnadsutbildad personal.

Digital teknik har stor potential att bidra till att personer med någon form av funktionsnedsättning fortsatt kan bo kvar hemma och fortsatt känna sig trygga och delaktiga i samhället genom digitala tjänster och hjälpmedel. Den så kallades välfärdsteknologin kan vara larm av olika slag, sensorer i hemmet, tele- och videokommunikation för kontakt och samtal med vård, omsorg och socialtjänst.

Att ständigt släppa in många olika personer i sitt hem kan upplevas påfrestande. Tillsyn i hemmet via kamera eller sensor kan vara ett sätt att slippa få sin nattsömn störd.

En etisk diskussion måste ständigt föras, och stöd via digital teknik måste bygga på frivillighet.

De gamla analoga trygghetslarmen behöver bytas till digital teknik i hela kedjan då den analoga telefonin stängs ner.
 

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling