Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Öppna jämförelser och analys

I samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen görs så kallade öppna jämförelser inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

I Jönköpings län samlas kommunerna för att göra gemensamma tolkningar och analyser av resultaten; alla resultat presenteras dessutom i regionrapporter sammanställda av FoUrum.

Regionrapporter inom öppna jämförelser för Jönköpings län (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-01-16
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling