Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Hemsjukvård

Den 1 januari 2013 övergick ansvaret för hemsjukvård från dåvarande landsting till länets kommuner. Arbetet föregicks av två års projektarbete och ansvaret för överföringen hade den dåvarande primärkommunala nämnden inom Regionförbundet.

Fördelar med ett enhetligt huvudmannaskap

Utvärderingen visade på ett antal fördelar med kommunalt driven hemsjukvård jämfört med hemsjukvård bedriven i landstingsregi. Det gäller såväl från ett skattebetalarperspektiv som vårdtagarperspektiv.

Ett antal grundläggande punkter för övergången lades tidigt fast av den styrgrupp som ledde arbetet:

  • Den service som ges idag ska vi kunna ge även imorgon
  • Ett mål ska vara att patienten/brukaren ska kunna klara sig i sitt hem
  • Parallella organisationer ska undvikas
  • Omfattningen ska vara dygnet runt

Före överföringen genomfördes en omfattande baslinjemätning i hela länet. Den är underlag för kommunerna att genomföra liknande mätningar i respektive kommun efter ett år, samt efter tre till fem år. Samordning av den första uppföljningen görs nu i hela länet.

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling