Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Upphandling av HVB-hem

Socialtjänsten i länet har gett i uppdrag till oss på FoUrum att samordna upphandling av hem för vård och boende (HVB) för samtliga kommuner i länet.

Upphandlingen avser både HVB med inriktning för barn och unga, missbruk och psykiatri. Det finns stora samordningsvinster med att genomföra en gemensam upphandlingsprocess och det finns också vinster för HVB-hemmen med en samlad upphandling.

Avtalen ingås inte med Region Jönköpings län, utan direkt med varje kommun. Implementering av avtalen har gjorts med hjälp av medarbetare från regionen via personliga besök och ett webbaserat stöd till verksamheterna.

Kontakt

Boel Sjöström
FoU-ledare
Ansvarig för upphandlingen inom missbruk
boel.sjostrom@rjl.se
070-340 81 48

Marie Rahlén Altermark
FoU-ledare
Ansvarig för upphandlingen inom barn och unga

076-771 52 12

Uppdaterad: 2017-05-08
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling