Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av kommunernas uppdrag. Det är också av betydelse att studenterna får en positiv bild av kommunen som arbetsgivare och till arbete inom socialtjänstens verksamheter. Därför är samarbetet med högskolan av stor vikt i vår verksamhet. Kommunerna finansierar en FoU-ledare på halvtid för att driva arbetet.

Långsiktigt kan ett systematiskt arbete med verksamhetsförlagd utbildning bidra till:

  • att i framtiden säkra möjligheter till kompetensförsörjning av högskoleutbildad personal
  • att ny kunskap och nya perspektiv förmedlas till handledare och verksamheter genom att återkommande organisera verksamhetsförlagd utbildning

Samverkan rör utbildningar till arbetsterapeut, socionom och sjuksköterska inklusive inriktning som specialistsjuksköterska.

Kontakt

Pia Persson
FoU-ledare

072-230 33 02

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling