Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Länets kommuner har enats om att utveckla en evidensbaserad praktik även inom området funktionsnedsättning. Arbetet prioriteras inom tre områden:

  • förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
  • förstärkt brukarmedverkan
  • initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning

Vi har tillsammans med länets kommuner bildat ett länsövergripande chefsnätverk för området där utvecklingsarbetet drivs och samordnas. Nätverket deltar i utformningen av handlingsplan och projektplaner genom att lämna synpunkter och prioriteringar. Det finns också ett uppdrag från länets kommuner att prioritera utvecklingen av samverkan mellan förvaltningarnas funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

Även Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län deltar i utvecklingsarbetet.

Kontakt

Inga-Lill Hafström
FoU-ledare

Uppdaterad: 2017-03-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling