Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nationellt ordnat införande av läkemedel

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedel eller indikationen, avger NT-rådet (fram till 1 januari 2015, NLT-gruppen) en rekommendation till landstingen om användning.

På Janusinfo finns information om nya läkemedel som införs nationellt eller som kan vara aktuella för nationellt ordnat införande. Här finns kunskapsunderlag, rekommendationer och information om vilka läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande. Här beskrivs också hur den nationella processen för ordnat införande fungerar.

Syftet med nationellt ordnat införande är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet.

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Mera information

 

Uppdaterad: 2018-01-08
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion