Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Mäta för att leda - koncept, program och nätverk

Mäta för att leda är ett koncept för att skapa förståelse och förutsättning för resultatbaserad ledning och utveckling av verksamheter/enheter/processer. Konceptets kärna är de fem punkterna bredd, djup, tid, visualisering och förbättringsarbete. Konceptet har ett starkt kund/patientfokus och bygger på teamsamverkan.

Innehåll på sidan:

Koncept

Steg 1 - Kartläggning av sammanhang

 • Vision/mål/syfte
 • Kunder/patienter
 • Professioner/kompetens
 • Processer/process
 • Mönster
  - Värderingar, kultur, organisation, infrastruktur för mätningar
  - Resultat/data

Steg 2 - Bredd och djup

Steg 3 - Tid

 • Mäta för forskning - redovisning - förbättring
 • Mäta över tid
 • Analys och tolkning

Steg 4 - Visualisering

 • Visualisering - presentation, ritual, dialog, kritisk utvärdering och pedagogiskt ledarskap

Steg 5 - Från mätning till förbättringsarbete

 • PGSA (A3)
 • Handlingsplan

Program

Ett team bör bestå av följande roller/funtioner:

 • Ledare/motsvarande
 • Person med erfarenhet från verksamhetsstatistik
 • Företrädare för verksamhet/enhet/process
 • Mätcoach

Lärandeseminarier

 • Coachträffar
 • Teamträffar
 • Gemensam webbplats
 • Eget arbete mellan lärandeseminarier

Nätverk

Kontaktpersoner

Peter Kammerlind

Verktyg

Adobe Connect - vid mötet gå in på denna länk och välj "Enter as a Guest", skriv in ditt namn och ring upp 0771 400800 kod 2728

Qreflex - teamens gemensamma arbetsyta

Metoder och mallar

 • Balanced Score Card - arbetsgång och modell (PowerPoint)
 • Påverkansanalys – arbetsgång och modell
 • Värdekompass - arbetsgång och modell (PowerPoint)

Referenser

Att mäta för att veta, SKL

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion