Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Riskanalys - utbildning

Målet för allt patientsäkerhetsarbetet är att ge god vård. Patienter ska inte utsättas för onödiga risker. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vårdskada.
Visionen är att skapa förutsättningar att göra rätt från början. Att arbeta med riskanalyser är ett proaktivt arbetssätt för att på ett systematiskt sätt använda befintlig information för att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.
 

Kursinnehåll

I kursen presenteras följande två metoder.
• FMEA, Failure Modes and Effects Analysis
• Metoden i Socialstyrelsens handbok, Riskanalys&händelseanalys

Det är en fördel om man anmäler sig teamvis.
Varje team tar med en egen vårdprocess som ska riskanalyseras.

Kursen är uppdelad på två tillfällen.
Tid behöver planeras för eget arbete på hemmaplan  mellan de två kurstillfällena.

Riskanalys & händelseanalys - handbok för patientsäkrerhetsarbete

Inför kursstart rekommenderas att läsa igenom avsnittet Riskanalysdelen sidan 36-58
Riskanalys och händelseanalys - handbok för patientsäkerhetsarbete  och - här kan du ladda ner eller beställa handboken från Socialstyrelsen: Riskanalys och händelseanalys - handbok för patientsäkerhetsarbete

Kontakt

Berit Axelsson

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i Lärandekalendern

Metod

Riskanalys

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion