Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Händelseanalys

Kursen syftar till att ge kunskap till verksamheterna om hur händelseanalys utförs och blir en naturlig del i lärandet. Deltagarna lär sig metoden för att identifiera förbättringsområden, så att misstag inte ska behöva upprepas.

En händelseanalys är en systematisk utredning av negativa händelser och tillbud. Analysen omfattar rekonstruktion av händelseförlopp och orsaksanalys. En händelseanalys utförs när en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde kommit till skada och ger svar på frågorna:

  • Vad har hänt?
  • Varför har det hänt?
  • Hur förhindras en upprepning av händelsen

Kontakt

Berit Axelsson

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i Lärandekalendern

Metod

Händelseanalys

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion