Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Personer som ritar en samverkanssymbol

Samverkan och mötesplatser

Qulturum vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla och förbättra svensk vård och omsorg. Vi erbjuder och arrangerar mötesplatser för nytänkande, kreativ samverkan, metodutveckling och kompetensutveckling både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
Vård och omsorg vill kunna erbjuda patienter och brukare en säker vård. Många enskilda personer träffar flera vårdgivare där samverkan dem emellan inte alltid fungerar på bästa sätt och där informationen brister. Detta kan leda till onödigt arbete och fara för patienten.

Samverkan bygger på att från idé till beslut öka inflytande och delaktighet genom att alla parter ges goda möjligheter till information och medskapande. Grundläggande för att uppnå bättre samverkan är att kontinuerligt utveckla verksamheten så att patient, anhöriga och vårdgivare är självklara delar av samma system.

Arbetet med att utveckla samverkan utgår från vårdens vardag och sker dagligen i ett nära samarbete med medarbetare inom hälso- och sjukvård  –  oftast i arbetslag där alla yrkeskategorier är representerade. Genom större samverkan skapas de förutsättningar som behövs för att mötet med patienten ska bli så bra som möjligt.
Denna grundläggande idé finns inbakad i alla de program och aktiviteter som Qulturum erbjuder.
 

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion