Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Förbättringscoach

Kurs i Förbättringscoach inom vård och omsorg, 7,5hp

  • Tänker du ibland att "det borde finnas ett bättre sätt…"?
  • Har du idéer om hur din verksamhet kan bli ännu mer fokuserad för dem vi är till för?
  • Ser du arbetssätt som inte längre är effektiva eller som inte längre bidrar till ett ökat värde?

Då är du en blivande förbättringscoach!

Qulturum, Region Jönköpings län och Jönköping Academy erbjuder i samarbete med Registercentrum Sydost en utbildning som ger dig förbättringsmetoder för ökat värde.

Du erbjuds möjlighet att få träna på att coacha och stödja dina kollegor utifrån nya metoder. I utbildningen ingår att du coachar ett förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister som redskap. Vår utbildningsidé är att du lär genom att göra. Därför kommer du att få ta initiativ och coacha ett utvecklingsarbete på din arbetsplats. Stöd för detta behövs av närmaste chef.

Lärare

  • Medarbetare från Qulturum och Jönköping Academy
  • Marjorie Godfrey, the Dartmouth Institute, USA, Jönköping Academy, Högskolan i Jönköping.

Målgrupp

Du som arbetar med kvalitetsregister med fokus på barn eller RiksSvikt. Max antal deltagare: 20

Fysiska träffar under 2014

  • 25-26 februari,
  • 26 mars,
  • 16 april,
  • 5 maj,
  • 11 juni

Kostnad

900 SEK som motsvarar kostnad för lunch och fika debiteras deltagarens arbetsplats

Utbildningsansvariga

Nicoline Vackerberg, Adjunkt Jönköping Academy: tfn 0381 – 351 27, 070-534 75 53,
e-post: nicoline.vackerberg@rjl.se

Sofi Fristedt, Lektor Hälsohögskolan i Jönköping: tfn 036-10 12 69, 070-641 53 90,
e-post: sofi.fristedt@hhj.hj.se

Anmälan

Senast 2014-02-13 till Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@hhj.hj.se. Ange kurskod: 00546HHJ i din an-mälan

Välkommen till en spännande utbildning!

 

Boel Andersson Gäre
Professor, Jönköping Academy, Högskolan i Jönköping 

Göran Henriks
Utvecklingsdirektör
Qulturum, Region Jönköpings län

Anmälan

Senast 2014-02-13
till Ingrid Gustavsson
.

Ange kurskod: 00546HHJ i din anmälan

Uppdaterad: 2016-06-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion