Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Dialoger mellan politiker och patientföreningar

Från och med hösten 2015 har mötesplatserna mellan patientorganisationer och politiker förnyats. Samtliga patientföreningar inbjuds till workshops med aktuella teman två gånger per år.

Första träffen genomfördes i december 2015. Nästa träff är planerad till maj 2016.
De två första dialogerna handlar om regionens nya satsning på hälsa med tema "Hälsa för livet". Innehållet består av inspirationsföreläsningar och gruppdiskussioner kring vad som är viktigt för olika patient- och medborgargrupper.

Inbjudan riktar sig till etablerade patientorganisationer och andra intresseorganisationer och syftet är att skapa en mötesplats med en öppen dialog med många olika intressenter.

Sedan tidigare har dialogmöten genomförts mellan politiker och patientföreningar. Sedan 2014 har Qulturum haft i uppdrag att arrangera dessa mötesplatser. Sedan hösten 2015 är nyordningen att alla patientföreningar bjuds in till en gemensam mötesplats tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter.

 

 

Kontakt

Annmargreth Kvarnefors

 

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion