Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Hälsocafé och Hjärtats hus

Hälsocafé är en mötesplats för "patienter" och närstående skapad för att deltagarna ska kunna hjälpa varandra med erfarenhetsutbyte och stöd. Hjärtats hus är en del av hälsocaféerna som riktar sig till personer som har eller har haft en cancerdiagnos. Hjärtats hus har initierats som en pilotverksamhet och ytterligare organisationer kommer att vara involverade på sikt.

Syftet med mötesplatserna Hälsocaféer och Hjärtats hus är att fokusera på hälsa trots sjukdom - att skapa mötesplatser för hjälp till självhjälp. I hälsocaféet möts människor med erfarenheter, inte enbart med diagnoser. Tillsammans ger man varandra energi till att leva - att skapa hälsa för livet. Deltagarna blir inbjuda till samtal, erfarenhetsutbyte och det anordnas föreläsningar efter önskemål. Mötesplatserna hoppas kunna stimulera till egenvård och egenansvar.

Verksamheten kommer att drivas av volontärer. Region Jönköpings län bidrar via Qulturum med lokal
och projektledare.

Kontakt

Annmargreth Kvarnefors

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion