Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Livskraft

"Att gå från ord till handling"

Med Livskraft vill vi hjälpa till att skapa förutsättningar för dig som är sjukskriven eller får sjukersättning att återgå till ett liv där du upplever att du är aktiv och har egenmakt. Ett vardagsliv där jobbet är en naturlig del.

Livskraft består av mötesplatser i form av livscaféer som kan jämföras med en studiecirkel. Vi reflekterar tillsammans och skapar en handlingsplan utifrån gapet mellan ditt önskade framtidsläge och där du befinner dig idag, så kallade förbättringshjul.

Fokus är på områden som vi vet påverkar hälsa och livskvalitet som till exempel:

  • Bra matvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Social gemenskap
  • Meningsfulla uppgifter

Utifrån dessa områden kommer du sedan att göra personliga förbättringshjul som hjälper dig att skapa livsstilsförändringar. Mellan livscaféerna får du möjlighet att pröva förändringar i ditt vardagsliv på hemmaplan och på arbetsplatsen. När vi sedan träffas på caféerna blir det ett "mellanrum" där vi lär av varandra.

Målgrupp

Livskraft vänder sig till långtidssjukskrivna eller individer som riskerar att hamna i långtidssjukskrivning.

Material

Utbildningsmaterial i form av handledarprogram, vägledning för cirkeldeltagare och projektrapport finns framtaget.

Kontakt

Eva-Marie Sundqvist

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion