Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Två personer som ritar en symbolen snabel-a

E-hälsa

E-hälsa kan bland annat bidra till att öka invånares, patienters och närståendes delaktighet, självständighet och trygghet kring hälsa och vård. Invånaren både vill och kan delta mer i vården. Detta kan bland annat understödjas genom att varje individ har tillgång till sina egna hälsodata och enkelt och säkert kan kommunicera med sin vårdgivare.

E-hälsa handlar om att stärka möjligheterna för människor att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan. Att ge alla en möjlighet till ökad egenvård och kontroll över sin egen hälsa och i större utsträckning kunna klara sig själva. Att ha tillgång till kvalitetssäkrad generell information och till de uppgifter om sig själv som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut om sin egen hälsa.

Inom Region Jönköpings län och Qulturum arbetar vi med information och e-tjänster på 1177.se.

E-hälsa handlar också om att ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid för att enklare kunna fatta beslut, minska administrationen och på så sätt ge mer tid ges till det personliga mötet med patienten.

Med e-hälsa ska beslutsfattare få möjlighet att följa verksamhetens resultat för att ledare ska kunna planera, leda och styra arbetet utifrån behovet av ständiga förbättringar.

 

Kontakt

Agneta Levin
agneta.levin@rjl.se

Utbildning och support

Karin Börrisson

Personcentrerad vård och E-hälsa

E-hälsa är en del av Region Jönköpings läns arbete med personcentrerad vård

Uppdaterad: 2020-12-01
Agneta Levin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion