Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Person som ritar en läsplatta

Kvalitetsregister och e-hälsa

Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurser mer effektivt.

I Region Jönköpings län arbetar vi med e-hälsa inom flera olika områden. Syftet med att arbeta med e-hälsa är:

  • Att öka delaktigheten och självständigheten hos våra patienter/invånare, till exempel i form av rådgivningsstöd och kontaktväg på nätet. Alla människor ska ha en möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa och i större utsträckning klara sig själva.
  • Att tillhandahålla korrekt och lättillgänglig information av hög kvalitet och säkerhet för personal som underlag för beslut om insatser och behandlingar och för att underlätta för dokumentering och administration.
  • Att ge beslutsfattare underlag för att kunna följa upp verksamhetens kvalitet och säkerhet.

Ledare ska kunna planera, leda och styra arbetet utifrån behovet av ständiga förbättringar.
Region Jönköpings län ligger i framkant på många områden inom e-hälsa. Vi är med och tar fram och vidareutvecklar både tjänster för invånare och kvalitetsregister för personal och beslutsfattare. Arbetet med e-hälsa sker tillsammans med kommuner, landsting, regioner, Inera AB, Sveriges Kommuner och Landsting och i nära samverkan med flera andra aktörer. Qulturum är med och stöttar detta arbete på olika sätt, genom att vi bidrar med vår kunskap och våra erfarenheter i olika utvecklings- och förbättringsprojekt.

Kontakt

Susanne Lundblad

Agneta Levin

Utbildningar/aktiviteter

 

 

Uppdaterad: 2015-06-14
Patrik Svensk, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion