Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Personer som ritar kommunikationssymboler

Kommunikation och bemötande

Bra kommunikation i arbetslaget är viktigt för bra samarbete och i mötet med patienten/kunden. Att kommunikationen inte fungerar är tyvärr en ganska vanlig orsak bakom tillbud i vården.

För att stödja bra kommunikation tillhandahåller Qulturum processinriktade utbildningar som visar på människors olika sätt att fungera, relatera till och kommunicera med varandra och hur vi kan utnyttja våra olikheter som styrkor. Syftet är att utveckla individer och arbetsgrupper samt att ge förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater och patienter/kunder.

Arbetsgivaren ska stödja chefer att i sin roll få möjligheter till aktivt reflekterande, lärande och utveckling av sin personlighet, ledarroll och ledarkompetens. Den pedagogiska delen i ledarskapet är ytterligare ett fokus som kan generera ett framgångsrikt ledarskap. För detta krävs en ökad insikt om olika lärstilar. Att arbeta i reflektionsgrupper innefattar utbyte av erfarenheter som en mycket viktig del i lärandet.

Syfte att reflektera om samtalets konst: Hur lyssnar vi till varandra? Hur samtalar vi med varandra? Hur möter och bemöter vi andra människor? Fokus ligger på kommunikationen som är ett av de viktigaste verktygen i människovårdande yrken.

Qulturum erbjuder ett flertal program, aktiviteter och verktyg där kommunikation och samarbete utgör viktiga delar. Det kan till exempel handla om…

  • Människosyn, vårdetik, gruppsykologi och ledarmetodik
  • Bidra till ökad förståelse för sig själv i yrkesrollen, patienterna och medarbetarna
  • Bidra till utveckling av bra samarbete mellan medarbetare
  • Förhindra onödig osäkerhet och negativ utveckling
  • Bidra till förbättrad vårdkvalitet
  • Ta vara på den "tysta kunskapen"

Kontakt

Malin Skreding Hallgren

Utbildningar/aktiviteter

Metod

SBAR

Teach back

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion