Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

ADE Trigger Tool

ADE (Adverse Drug Events) Trigger Tool är ett verktyg som används för att mäta avvikelser i läkemedelsanvändning. Via en retrospektiv analys av patientjournaler letar man systematiskt efter information, så kallade triggers, som kan indikera ett möjligt avsteg från det normala vårdförloppet.  ADE har utvecklats till ett mått som används på systemnivå och idag mäts regelbundet bland annat i Region Jönköpings län.

Arbetsblad för ADE Trigger Tool (pdf)

Kontakt

Annmargreth Kvarnefors

Berit Axelsson

 

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion