Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Balansräknaren

En av de grundläggande förutsättningarna för att lyckas med tillgänglighetsarbetet långsiktigt är att få balans mellan efterfrågan/ behov och kapacitet. För att få kunskap om nuläget rekommenderas en kartläggning/ baslinjemätning. Genom att ställa samman fakta som beskriver patienter, resurser och produktion det vill säga hur vårdtjänster produceras och tillhandahålls får man ett faktaunderlag som ger stöd i analysarbetet. Baserad på denna kunskap har Balansräknaren utvecklats. Den underlättar att ta ställning till vad som ska kartläggas och hur information ska struktureras och presenteras. Diskussioner kan sen föras kring balans, prioritering av olika aktiviteter och arbetsinnehåll samt dess planering.

För handledning i Balansräknaren kontakta:

Pernilla Söderberg

Magnus Strömberg

Kontakt

Pernilla Söderberg

Magnus Strömberg

 

Uppdaterad: 2018-12-12
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion