Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Primärvård inom vårdval 2019

Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem.
Regionfullmäktige fastställde 2018-12-04 vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor för 2019.
De nya villkoren gäller från och med 1 januari 2019.

Informationen har flyttat och finns nu på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län, Vårdval

 

 

Uppdaterad: 2019-08-19
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion