Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Primärvård inom vårdval 2019

Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem.
Regionfullmäktige fastställde 2018-12-04 vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor för 2019.
De nya villkoren gäller från och med 1 januari 2019.

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019 (pdf)  

 

Äldre förfrågningsunderlag

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2017 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2016 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2015 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2014 (pdf)

Uppdaterad: 2019-01-15
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion