Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Primärvård inom vårdval 2018

Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem.
Fastställt av regionfullmäktige 5 december 2017.
Gäller från och med 1 januari 2018.

  1. Vårdval i Jönköpings län
  2. Anvisningar för ansökan
  3. Villkor för godkännande
  4. Beslut om godkännande
  5. Mall för avtal enligt lag om valfrihetssystem
  6. Allmänna villkor
  7. Uppdragsbeskrivning primärvård
  8. Informationshantering
  9. Rapportering och uppföljning
  10. Ersättningsvillkor

Utskriftsversion

Utskriftsversion av Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019

Regionfullmäktige fastställde 2018-12-04 vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor för 2019.
De nya villkoren gäller från och med 1 januari 2019.

Utskriftsversion av Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019 (pdf)  

Äldre förfrågningsunderlag

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2017 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2016 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2015 (pdf)

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2014 (pdf)

Uppdaterad: 2018-12-05
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion