Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

STAR

Relationsstjärnan STAR är ett hjälpmedel att skatta hur en grupp fungerar tillsammans.

S - Gruppen består av olika professioner och vi respekterar varandra.
T - På våra möten kommer alla till tals. Det behövs en dialog inte monolog.
A - Vi genomför våra idéer och förbättringsförslag.
R - Vi har gemensamma mål och alla vet orsak till varför vi arbetar tillsammans.

Kontakt

Qulturum
qulturum@rjl.se

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion